Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | ศุกร์ 30 เมษายน

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานลงนามถวายพระพร เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ตามลำดับ


อัลบั้มภาพ