Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดลำคลองเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 13 ตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ ฝายโคกเพชร บ้านโคกเพชร ต.ตระแสง อ.เมือง จ.สุรินทร์


อัลบั้มภาพ