มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ กระทวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

30/04/2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ กระทวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยจังหวัดสุรินทร์ได้รับการจัดสรรจ้างเหมาบริการ จำนวน 50 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งผู้สมัครจะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

       อ่านประกาศ คุณสมบัติของผู้สมัคร และอัตราที่แต่ละอำเภอได้รับจัดสรรได้ที่ เอกสารประกาศ
       
       ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.0 4404 1542 หรือที่ คุณณรงฤทธิ์ โทร. 08 6331 0427

SRRU

Social Links