สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมืองอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

ผังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

______________________คลิ๊กที่รูปดูขนาดเต็ม_____________________

แผนที่มหาวิทยาลัย

SRRU

Social Links