ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณียื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ รอบทั่วไป 2563

07/05/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณียื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ รอบทั่วไป 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณียื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ รอบที่ 4 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่ https://bit.ly/2SGbgnd

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการรายงานตัวในระบบการรับสมัคร http://new.srru.ac.th ภายในวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2563 และส่งเอกสารการรายงานตัวมายังมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน หลังจากชำระเงินค่ารายงานตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4404 1620 ต่อ 23

SRRU

Social Links