ขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าสมัครและค่ารายงานตัวของผู้ที่ยื่นสมัครในรอบทั่วไป 2563

07/05/2020

ขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าสมัครและค่ารายงานตัวของผู้ที่ยื่นสมัครในรอบทั่วไป 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าสมัครและค่ารายงานตัวของผู้ที่ยื่นสมัครในรอบที่ 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4404 1620 ต่อ 23

SRRU

Social Links