ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้การใช้งาน Big Data สำหรับหน่วยงานภายใน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562

26/03/2019

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้การใช้งาน Big Data สำหรับหน่วยงานภายใน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2562 . ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28203 อาคาร 28 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

SRRU

Social Links