ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 141 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 141 รายการ [..]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องสมุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องสมุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [..]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 62 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 62 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [..]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidd [..]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 (545 ที่นั่ง) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 (545 ที่นั่ง) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [..]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน จำนวน 40 ที่นั่ง จำนวน 16 ห้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน จำนวน 40 ที่นั่ง จำนวน 16 ห้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท [..]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidd [..]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 62 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 62 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [..]

SRRU

Social Links