การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี [..]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ [..]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณียื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ รอบทั่วไป 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณียื่นความจำนงเลือกสาขาใหม่ รอบทั่วไป 2563 [..]

ขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าสมัครและค่ารายงานตัวของผู้ที่ยื่นสมัครในรอบทั่วไป 2563

ขยายระยะเวลาในการชำระเงินค่าสมัครและค่ารายงานตัวของผู้ที่ยื่นสมัครในรอบทั่วไป 2563 [..]

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ [..]

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล [..]

ประกาศรับสมัครนักศึกษา-รอบที่-4-รอบทั่วไป-2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษา-รอบที่-4-รอบทั่วไป-2563 [..]

SRRU

Social Links